Leta i den här bloggen

måndag 10 december 2012

Uveiitin riski keliakiassa

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22408231
 UVEIITIN riski on lisääntynyt keliakiataudissa. Laaja kohorttitutkimus on tehty  Ruotsissa.
LÄHDE:
Br J Ophthalmol. 2012 Jun;96(6):857-61. Epub 2012 Mar 9. Increased risk of uveitis in coeliac disease: a nationwide cohort study.
Clinical Epidemiology Unit, Department of Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm 171 76, Sweden. kaziwe.mollazadeganATki.se


TIIVISTELMÄ(Abstract)

TAUSTA: Tapausselostuksista  saa osoitustamahdollisesta ssosiaatiosta keliakian ja uveiitin kesken, mutta laajempia  hyvin kontrolloituja tutkimuksia asiasta on puuttunut. Tämän tutkimuksen tarkoituksena  on selvittää uveitiinin riski  sellaisilta keliaakia  (CD) potevilta, joiden tauti on biopsialla varmistettu.

METODIT: ohutsuolibiopsioista saadut raportit heinkuun 1969- helmikuun 2008 väliltä koottiin kaikista patologian osastoista  (n=28) Ruotsin alueelta.  Näistä raporteista   tunnistettiin  29,044 keliakiapotilasta ( joilla oli samantapainen nukka-atrofia, Marsh 3) . Uveiitti määriteltiin  kansainvälisen tautiluokituksen ICD koodien mukaisesti Ruotsin kansallisesta potilasrekisteristä.
Statistisin metodein  arviointiin uveiitin esiintymä keliakikoissa verrattuna matchattuihin  (ikä, sukupuoli, maakunta, vuosi)  kontrolliyksilöihin
(Cox regression was used to estimate HR for uveitis in individuals with CD compared with those in reference individuals matched for age, sex, county and calendar year.)

TULOKSET: Seuranta-ajalta  148 keliakiapotilasta kehitti uveiitin ( odotettu luku oli 112)
During follow-up, 148 patients with CD developed uveitis (expected count 112)
Absoluuttinen uveiitin riski oli 50 / 100,000 henkilövuotta keliakiassa. Riskin arvio  ei muuttunut kuin  marginaalisesti,  kun sitä  sovellettiin  I-tyypin diabetekseen (IDDM) , reumatoidiin artriittiin (RA) ja autoimuuniin tyreoidiittiin (AIT) . Uveitiinin riski pysyi vielä merkitsevästi kohonneena vaikka 5 vuotta keliakian (CD)  diagnoosista oli kulunut.

JOHTOPÄÄTÖS:Kohtalaisesti lisääntynyt uveiitin riski havaittiin biopsialla varmistettua keliakiaa (CD) potevilla. Jos uveiitin  etiologia on tuntematon, pitäisi ottaa  huomioon mahdollisen keliakian olemassaolo.


Kawasakin tauti (vaskuliitti ) ja keliakia

Kuinka yleistä on vaskuliitti keliakiassa? Tässä on katsottu Kawasakin tauti, kuumeinen systeeminen vaskuliitti.

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16418194
Rheumatology (Oxford). 2006 Jul;45(7):847-50. Epub 2006 Jan 17. Coeliac disease in patients with Kawasaki disease. Is there a link?
Department of Paediatrics, Paediatric Rheumatology Unit, University of Florence, Florence, Italy.

Tiivistelmä

AIHE: Kavasakin tauti (KD)  on akuutti kuumeinen systeeminen vaskuliitti, joka esiintyy lähinnä  vauvoilla ja pienillä lapsilla. Immunologiseia  poikkeavuuksia Kawasakin taudin akuutissa vaiheessa on kuvailtu laajalti. Mutta harvoin on raportoitu toista immunologista tautia KD potilaalta. Tässä tutkijat arvioivat autoimmuunin tyreoidiitin (AIT) ja keliakian (CD) esiintymisen KD diagnoosia kantavilta potilailta.

METODIT: Tutkitttiin  90 KD- tautista lasta ( 57 poikaa ja 33 tyttöä, keskimääräinen ikä 5.2 v ( 1.6- 14.1). Kaikilta arvioitiin kilpirauhasen toiminta (TSH, T4, T3, antithyroglobiini  (TgA)  ja antiperoksidaasi  (TPOA)vasta-aineet.  sekä  antigliadiini , antiendomyseaali  ja antitransglutaminaasi vasta-aineet. Keliakia varmistettiin jejunaalibiopsiasta, jos spesifiset vasta-aineet olivat positiiviset.  Kontrolleina toimi 150 italialaista iän ja sukupuolen suhteen  matchattua  lasta samalta geografiselta alueelta.

TULOKSET: Viidellä oli keliakia, kolmella pojalla ja kahdella tytöllä, siis 5.5 prosentilla. Kaikilla varmistettiin keliakia histologisesti. Kenelläkään  ei ollut kilpirauhasfunktiossa vikaa eikä  autovasta-aineita, ei kliinistä hypotyreoidismia eikä autoimmuunia tyreoidiittia . Autoimmuunitautien perinnöllisyys ei eronnut tutkitussa KD-ryhmässä ( 9.1% ja kontrolleissa (7.9%)

JOHTOPÄÄTÖKSET:  Tulokset osoittavat Kawasakin tautia sairastavilla lapsilla  korkean keliakiaprevalenssin  ja tutkijat ehdottavat, että Kawasakin tautia potevat monitoroitaisiin huolellisesti keliakian suhteen.  Kuitenkaan ei esiintynyt  nousua autoimmuunin tyreoidiitin esiintymisessä Kawasakin tautia sairastavilla eikä myöskään  enempiä perinnöllisiä autoimmuuni- tauteja.

Lymfomariski keliakiassa

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=16459