Leta i den här bloggen

måndag 10 december 2012

Uveiitin riski keliakiassa

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22408231
 UVEIITIN riski on lisääntynyt keliakiataudissa. Laaja kohorttitutkimus on tehty  Ruotsissa.
LÄHDE:
Br J Ophthalmol. 2012 Jun;96(6):857-61. Epub 2012 Mar 9. Increased risk of uveitis in coeliac disease: a nationwide cohort study.
Clinical Epidemiology Unit, Department of Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm 171 76, Sweden. kaziwe.mollazadeganATki.se


TIIVISTELMÄ(Abstract)

TAUSTA: Tapausselostuksista  saa osoitustamahdollisesta ssosiaatiosta keliakian ja uveiitin kesken, mutta laajempia  hyvin kontrolloituja tutkimuksia asiasta on puuttunut. Tämän tutkimuksen tarkoituksena  on selvittää uveitiinin riski  sellaisilta keliaakia  (CD) potevilta, joiden tauti on biopsialla varmistettu.

METODIT: ohutsuolibiopsioista saadut raportit heinkuun 1969- helmikuun 2008 väliltä koottiin kaikista patologian osastoista  (n=28) Ruotsin alueelta.  Näistä raporteista   tunnistettiin  29,044 keliakiapotilasta ( joilla oli samantapainen nukka-atrofia, Marsh 3) . Uveiitti määriteltiin  kansainvälisen tautiluokituksen ICD koodien mukaisesti Ruotsin kansallisesta potilasrekisteristä.
Statistisin metodein  arviointiin uveiitin esiintymä keliakikoissa verrattuna matchattuihin  (ikä, sukupuoli, maakunta, vuosi)  kontrolliyksilöihin
(Cox regression was used to estimate HR for uveitis in individuals with CD compared with those in reference individuals matched for age, sex, county and calendar year.)

TULOKSET: Seuranta-ajalta  148 keliakiapotilasta kehitti uveiitin ( odotettu luku oli 112)
During follow-up, 148 patients with CD developed uveitis (expected count 112)
Absoluuttinen uveiitin riski oli 50 / 100,000 henkilövuotta keliakiassa. Riskin arvio  ei muuttunut kuin  marginaalisesti,  kun sitä  sovellettiin  I-tyypin diabetekseen (IDDM) , reumatoidiin artriittiin (RA) ja autoimuuniin tyreoidiittiin (AIT) . Uveitiinin riski pysyi vielä merkitsevästi kohonneena vaikka 5 vuotta keliakian (CD)  diagnoosista oli kulunut.

JOHTOPÄÄTÖS:Kohtalaisesti lisääntynyt uveiitin riski havaittiin biopsialla varmistettua keliakiaa (CD) potevilla. Jos uveiitin  etiologia on tuntematon, pitäisi ottaa  huomioon mahdollisen keliakian olemassaolo.


Inga kommentarer: