Leta i den här bloggen

måndag 10 december 2012

Kawasakin tauti (vaskuliitti ) ja keliakia

Kuinka yleistä on vaskuliitti keliakiassa? Tässä on katsottu Kawasakin tauti, kuumeinen systeeminen vaskuliitti.

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16418194
Rheumatology (Oxford). 2006 Jul;45(7):847-50. Epub 2006 Jan 17. Coeliac disease in patients with Kawasaki disease. Is there a link?
Department of Paediatrics, Paediatric Rheumatology Unit, University of Florence, Florence, Italy.

Tiivistelmä

AIHE: Kavasakin tauti (KD)  on akuutti kuumeinen systeeminen vaskuliitti, joka esiintyy lähinnä  vauvoilla ja pienillä lapsilla. Immunologiseia  poikkeavuuksia Kawasakin taudin akuutissa vaiheessa on kuvailtu laajalti. Mutta harvoin on raportoitu toista immunologista tautia KD potilaalta. Tässä tutkijat arvioivat autoimmuunin tyreoidiitin (AIT) ja keliakian (CD) esiintymisen KD diagnoosia kantavilta potilailta.

METODIT: Tutkitttiin  90 KD- tautista lasta ( 57 poikaa ja 33 tyttöä, keskimääräinen ikä 5.2 v ( 1.6- 14.1). Kaikilta arvioitiin kilpirauhasen toiminta (TSH, T4, T3, antithyroglobiini  (TgA)  ja antiperoksidaasi  (TPOA)vasta-aineet.  sekä  antigliadiini , antiendomyseaali  ja antitransglutaminaasi vasta-aineet. Keliakia varmistettiin jejunaalibiopsiasta, jos spesifiset vasta-aineet olivat positiiviset.  Kontrolleina toimi 150 italialaista iän ja sukupuolen suhteen  matchattua  lasta samalta geografiselta alueelta.

TULOKSET: Viidellä oli keliakia, kolmella pojalla ja kahdella tytöllä, siis 5.5 prosentilla. Kaikilla varmistettiin keliakia histologisesti. Kenelläkään  ei ollut kilpirauhasfunktiossa vikaa eikä  autovasta-aineita, ei kliinistä hypotyreoidismia eikä autoimmuunia tyreoidiittia . Autoimmuunitautien perinnöllisyys ei eronnut tutkitussa KD-ryhmässä ( 9.1% ja kontrolleissa (7.9%)

JOHTOPÄÄTÖKSET:  Tulokset osoittavat Kawasakin tautia sairastavilla lapsilla  korkean keliakiaprevalenssin  ja tutkijat ehdottavat, että Kawasakin tautia potevat monitoroitaisiin huolellisesti keliakian suhteen.  Kuitenkaan ei esiintynyt  nousua autoimmuunin tyreoidiitin esiintymisessä Kawasakin tautia sairastavilla eikä myöskään  enempiä perinnöllisiä autoimmuuni- tauteja.

Inga kommentarer: