Leta i den här bloggen

måndag 10 december 2012

Uveiitin riski keliakiassa

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22408231
 UVEIITIN riski on lisääntynyt keliakiataudissa. Laaja kohorttitutkimus on tehty  Ruotsissa.
LÄHDE:
Br J Ophthalmol. 2012 Jun;96(6):857-61. Epub 2012 Mar 9. Increased risk of uveitis in coeliac disease: a nationwide cohort study.
Clinical Epidemiology Unit, Department of Medicine, Karolinska Institutet, Stockholm 171 76, Sweden. kaziwe.mollazadeganATki.se


TIIVISTELMÄ(Abstract)

TAUSTA: Tapausselostuksista  saa osoitustamahdollisesta ssosiaatiosta keliakian ja uveiitin kesken, mutta laajempia  hyvin kontrolloituja tutkimuksia asiasta on puuttunut. Tämän tutkimuksen tarkoituksena  on selvittää uveitiinin riski  sellaisilta keliaakia  (CD) potevilta, joiden tauti on biopsialla varmistettu.

METODIT: ohutsuolibiopsioista saadut raportit heinkuun 1969- helmikuun 2008 väliltä koottiin kaikista patologian osastoista  (n=28) Ruotsin alueelta.  Näistä raporteista   tunnistettiin  29,044 keliakiapotilasta ( joilla oli samantapainen nukka-atrofia, Marsh 3) . Uveiitti määriteltiin  kansainvälisen tautiluokituksen ICD koodien mukaisesti Ruotsin kansallisesta potilasrekisteristä.
Statistisin metodein  arviointiin uveiitin esiintymä keliakikoissa verrattuna matchattuihin  (ikä, sukupuoli, maakunta, vuosi)  kontrolliyksilöihin
(Cox regression was used to estimate HR for uveitis in individuals with CD compared with those in reference individuals matched for age, sex, county and calendar year.)

TULOKSET: Seuranta-ajalta  148 keliakiapotilasta kehitti uveiitin ( odotettu luku oli 112)
During follow-up, 148 patients with CD developed uveitis (expected count 112)
Absoluuttinen uveiitin riski oli 50 / 100,000 henkilövuotta keliakiassa. Riskin arvio  ei muuttunut kuin  marginaalisesti,  kun sitä  sovellettiin  I-tyypin diabetekseen (IDDM) , reumatoidiin artriittiin (RA) ja autoimuuniin tyreoidiittiin (AIT) . Uveitiinin riski pysyi vielä merkitsevästi kohonneena vaikka 5 vuotta keliakian (CD)  diagnoosista oli kulunut.

JOHTOPÄÄTÖS:Kohtalaisesti lisääntynyt uveiitin riski havaittiin biopsialla varmistettua keliakiaa (CD) potevilla. Jos uveiitin  etiologia on tuntematon, pitäisi ottaa  huomioon mahdollisen keliakian olemassaolo.


Kawasakin tauti (vaskuliitti ) ja keliakia

Kuinka yleistä on vaskuliitti keliakiassa? Tässä on katsottu Kawasakin tauti, kuumeinen systeeminen vaskuliitti.

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16418194
Rheumatology (Oxford). 2006 Jul;45(7):847-50. Epub 2006 Jan 17. Coeliac disease in patients with Kawasaki disease. Is there a link?
Department of Paediatrics, Paediatric Rheumatology Unit, University of Florence, Florence, Italy.

Tiivistelmä

AIHE: Kavasakin tauti (KD)  on akuutti kuumeinen systeeminen vaskuliitti, joka esiintyy lähinnä  vauvoilla ja pienillä lapsilla. Immunologiseia  poikkeavuuksia Kawasakin taudin akuutissa vaiheessa on kuvailtu laajalti. Mutta harvoin on raportoitu toista immunologista tautia KD potilaalta. Tässä tutkijat arvioivat autoimmuunin tyreoidiitin (AIT) ja keliakian (CD) esiintymisen KD diagnoosia kantavilta potilailta.

METODIT: Tutkitttiin  90 KD- tautista lasta ( 57 poikaa ja 33 tyttöä, keskimääräinen ikä 5.2 v ( 1.6- 14.1). Kaikilta arvioitiin kilpirauhasen toiminta (TSH, T4, T3, antithyroglobiini  (TgA)  ja antiperoksidaasi  (TPOA)vasta-aineet.  sekä  antigliadiini , antiendomyseaali  ja antitransglutaminaasi vasta-aineet. Keliakia varmistettiin jejunaalibiopsiasta, jos spesifiset vasta-aineet olivat positiiviset.  Kontrolleina toimi 150 italialaista iän ja sukupuolen suhteen  matchattua  lasta samalta geografiselta alueelta.

TULOKSET: Viidellä oli keliakia, kolmella pojalla ja kahdella tytöllä, siis 5.5 prosentilla. Kaikilla varmistettiin keliakia histologisesti. Kenelläkään  ei ollut kilpirauhasfunktiossa vikaa eikä  autovasta-aineita, ei kliinistä hypotyreoidismia eikä autoimmuunia tyreoidiittia . Autoimmuunitautien perinnöllisyys ei eronnut tutkitussa KD-ryhmässä ( 9.1% ja kontrolleissa (7.9%)

JOHTOPÄÄTÖKSET:  Tulokset osoittavat Kawasakin tautia sairastavilla lapsilla  korkean keliakiaprevalenssin  ja tutkijat ehdottavat, että Kawasakin tautia potevat monitoroitaisiin huolellisesti keliakian suhteen.  Kuitenkaan ei esiintynyt  nousua autoimmuunin tyreoidiitin esiintymisessä Kawasakin tautia sairastavilla eikä myöskään  enempiä perinnöllisiä autoimmuuni- tauteja.

Lymfomariski keliakiassa

http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=16459

måndag 29 oktober 2012

ALS- epäily, keliakiatutkimukset ja gluteenittoman dieetin hyöty

 Valkoisen aivoaineksen ( myeliinin)  vauriot  amyotroofisessa lateraaliskleroosissa  voivat johtua  keliakiastakin.
LÄHDE:

AJNR Am J Neuroradiol. 2010 May;31(5):880-1. Epub 2009 Nov 12. White matter lesions suggestive of amyotrophic lateral sclerosis attributed to celiac disease.
Department of Radiology, University of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina 27599-7510, USA

TIIVISTELMÄ (Abstract)

 • Keliakiatauti on autoimmuunivälitteinen häiriö mahasuolikanavassa. 
CD is an autoimmune-mediated disorder of the gastrointestinal tract.

 •  Aivan alkuvaiheen oireet ovat vaihtelevia ja niihin saattaa sisältyä myös neurologisia ilmenemismuotoja kuten ataxiaa, neuropatiaa, huimausta, epilepsiaa aj aivokuoren kalkkiutumisia enemmänkin kuin varsinaisia mahasuolikanavan oireita- ja silloin diagnoosin teko  on  vaikeampaa ja oikea hoito estyy.

 Initial symptom presentation is variable and can include neurologic manifestations that may comprise ataxia, neuropathy, dizziness, epilepsy, and cortical calcifications rather than gastrointestinal-hindering diagnosis and management.

 •  Tässä artikkelissa esitetään  erään nuorenmiehen tapaus   Hänellä oli pahenevia neurologisia oireita ja aivojen magneettikuvauksessa oli hälyttäviä  ALS- tautiin viittaavia löydöksiä.

We present a case of a young man with progressive neurologic symptoms and brain MR imaging findings worrisome for ALS.
 • Diagnostisen työstämisen aikana havaittiin  endomysiaalisia vasta-aineita  (EMA) ja keliakia saatiin varmistettua ylemmän mahasuolikanavan endoskopian avulla otetusta pohjukaissuolinäytteestä.  Kun aloitettiin gluteeniton dieetti,  paranivat ne muutokset, jotka  magneettikuvauksessa hälyttivät  mahdollisesta ALS- taudista.
 During the diagnostic work-up, endomysium antibodies were discovered, and CD was confirmed by upper gastrointestinal endoscopy with duodenal biopsies. MR imaging findings suggestive of ALS improved after gluten-free diet institution.

Glutamaatin aineenvaihdunnan alueelta muistiin

http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1054

torsdag 11 oktober 2012

FAO artikkeli durrasta, ( Sorghum,bicolor)

http://www.fao.org/docrep/T0818E/T0818E04.htm#Sorghum%20utilization
Durra näkyy  FAO:sssa pohditun maailmanlaajuisesti ja tarkasti. Sen sulattamisongelmat ihmisellä eivät ainakaan  ydinongelmaltaan ole  primäärisen peptidirakenteen purkamista koskevaa kuten keliakiassa, vaan  johtuu kaikenlaisten ruoansulatuksellisten entsyymien estovaikutuksesta sekä erilaisista durran fytokemikaaleista, mitkä toisaalta taas tekevät durran elinkykyiseksi sellaisillakin tienoilla, missä muu vilja ei menesty tai tuhoutuu helposti tai missä linnut hävittäisivät sen.
 http://sv.wikipedia.org/wiki/Durra

Durran  tapa konsentroida  maaperän epäorgaanisia elementtejä ( fluoria, molybdeeniä) on myös paikoitellen epäsuotuisaa ja peruselintarvikkeen jokapäiväisessä käytössä huomioitavaa, sillä mm endogeenisen struuman kehittyminen voi tapahtua durraa käyttävällä alueella ym endeemisiä tauteja on havaittu. Lisäksi durralla on varsinaiset goitrogeenisetkin fytokemikaalinsa.

Durran riittävä muokkaus tekee siitä kuitenkin  vaarattoman peruselintarvikkeen, joka on "gluteeniton".Teollisissa maissa durraa käytetään lähinnä  eläinrehuna ja  lähinnä Afrikassa durra on   ihmisravintona.
Suomi-Namibia-seuran julkaisema namibialainen keittokirja kuvaa mm "tätä ihanaa puuroa" (durrapuuroa)  sivulla 8 ja kirja mainitsee muitakin  Namibian herkkuja.joita sieltä Suomeen tulleet vaikuttavat kaipaavan maassamme.

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CDEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.suominamibiaseura.fi%2Fdoc%2FNamibialainen_keittokirja.pdf&ei=2IJ2UMmSDOii4gSq34DwCg&usg=AFQjCNEuLuMfgL5LMabrtUBy6wCzdsb9fw&cad=rja

Oma kommenttini durrasta.
Durratärkkelys on resurssi, joka puhdistettuna  patogeenisistä tekijöistä on hyvä ingredienssi  "maailmanleivässä".  Sopisi varmaan olemaan kombinaatiossa  3-4 muun jauho- ja tärkkelyslaadun ja ehkä palkokasviperäisen  jauhon  kanssa ruokaleivän osana, jotta sen aminohappojen  vajaakirjoinen antikin  tasoittuu

Minkähänlainen World Bread  olisi  ekonmisinta tuottaa?

Se olisi kombinaatio eri  lähteitten ekonomisesti  tuottamista  viljalaaduista ja tehtynä yleisleiväksi joita  voisi muokata ensinnäkin perusryhmiin gluteeniset maailmanleivät  ja gluteenittomat  maailmanleivät ja sitten tarpeen mukaan  muokata muihinkin  poikkeusryhmiin  ( korkea, normaali ja reduktioenergiaiset) sopivaksi siten että  "Maailmanleipä" antaisi  puhteen veden kanssa  päivän kaikki ravinto ja energia-aineet  pelkästään leivästä ja vedestä  kriisitilan  tai tarpeen tullen  - administraation voidessa laskea  taulukoidusta  kehonpainosta  ym antropometrisistä seikoista  ja energiankäytöstä yksilöllisen ( perhekunnan)  leiväntarpeen.

 Ja samalla  perhekunnille  maailmassa voisi olla  suurkatastrofissa  periaattellinen  vesi- ja leipäoikeuskuponki olemassa, jonka sitten esittää kun hankkii sitä Maailmanleipää  kotiinsa tiettyä aikajaksoa varten. Sellainenkin  "kuponkiohjelma" tulee edeltä katsoa valmiiksi

Tällainen ehkä tulee  tulevaisuudessa kun  ihmisoikeudet vallitsevat kautta koko maapallon ja  ruoka katsotaan ihmisoikeudeksi joka on edellytys myös  jokaisen  energiseen   osallistumiseen maailmamme ylläpitoon ja hoitoon kykyjensä mukaan.

 Nythän  osa ihmiskuntaa ryömii etsimässä matoja ja muurahaisia ruooakseen itikoitä, käärmeitä ym  ja  on  kaivamassa jotain savilietettä juomakseen täydessä exhaustiossa- parasiittien  polttaessa kehoa -- kissat, koirat, rotat ym  käyteään ihmisravinnoksi; jossain syödään vielä ihmisiä.

Ja osa samalla maapallolla  pohtii millä värillä ja aromilla  piffaisi päivän jälkiruoka-kakkuja  kulinaarisen sensaation  tehostamiseksi jne.

 Ei siinä hyvässä elintasossa  ole mitään pahaa tietysti, mutta edellisessä ei taas mielestäni  mitään hyvää.

Kaikin puolin maailmamme ei ole vielä  valmis.

måndag 8 oktober 2012

Gluteenitonta on Cassava, Tapioca

http://www.pb.ethz.ch/research/cassava_projects/storage_protein
Cassava on  juurimukulainen kasvi, lähinnä tärkkelystä ja varastoproteiinia siinä on hyvin vähän.
.
http://www.funpecrp.com.br/gmr/year2007/vol2-6/gmr0280_full_text.htm
Päivän proteiinin saaminen ei täyty kassavan syönnistä, silloinhan täytyisi syödä  hyvät toista kiloa kassavaa. Kassava omaa myös myrkyllisyyttä, jota ruoan valmistusmenetelmillä voidaan alentaa.
 Tapioka on se muoto, jossa täällä kaupanhyllyillä sitä tapaa.

 • Miten parantaa Kassavan ravintoarvoa?  (Improving the nutritional value of cassava)

 • Kassavajuuressa on 85% tärkkelystä  kuivapainosta . Varastoproteiini puuttuu siitä miltei täysin, sitä on vain  1% proteiinimassasta.  Tämän matalaproteiinisen ravinteen ravintoarvo alenee siitäkin,että proteiinin joukossa on vain vähän essentiellejä aminohappoja lysiiniä (K) ja leusiini (L) ja orgaanisen rikin tuojia metioniinia (M) ja cysteiiniä (S)
 Cassava roots contain starch up to 85% of their dry weight, but are virtually devoid of storage protein (on average 1% total protein mass).
The nutritional value of this very low protein amount is further reduced by the particularly low levels of the essential amino acids (EAA) lysine and leucine and of the sulfur-containing EAA (SAAs) methionine and cysteine.
 •  USA:n  maanviljelysviraston laskelmien mukaan pitäisi 60 kiloa painavan henkilön käyttää kassavaa 1.3 kiloa,  jotta hän olisi saanut päivän vaatimat essentiellit aminohapot.
 According to the U.S. Department of Agriculture, a 60 kg person has to consume at least 1.3 kg cassava storage roots per day to meet the recommended daily requirement of all essential amino acids. 
 • Paikoiteillen käytetään kassavan lehtiä ravintolisänä, joka antaa proteiinia ja vitamiineja.  Lehtien kuivapainosta on proteiinia 23- 35%.
Regionally, cassava leaves are used as a dietary supplement for proteins and vitamins. 
The total protein content of leaves ranges from 23% to 35% of dry weight.

 Dominoivimpia  aminohappoja ovat  non-essentiellit aminohapot kuten alaniini (A), aspartaatti (D) ja glutamaatti ( E) ja niitä on yli  10%  kuivapainosta.
 The non-essential amino acids alanine, aspartic acid and glutamic acid are most prominent and account for more than 10% of the dry weight. 

 • Essentiellien aminohappojen,  lysiinin (K), leusiinin (L) ja histidiinin (H) pitoisuudet ovat lehdissä matalat ja proteiinilaatua  ( kvaliteettia) rajoittavana aminohappona on orgaanista rikkiä antavat aminohapot (M, C).
The levels of EAAs lysine, leucine and histidine are low and SAAs are limiting in cassava leaves. 
 • Alueilla, missä kassava on pääasiallinen perusravinto, voidaan joutua vakavaan kvalitatiiviseen aliravitsemukseen.  Kassavajuurissa on rajoittuneesti vitamiineja. 
The poor nutritional value of cassava can lead to severe qualitative malnutrition in areas where the diet is based mainly on cassava. Cassava roots have also limited amounts of vitamins.

 • Kassavajuurten  myrkyllisyydestä , KONZO ja  NEUROLATHYRISMI

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22860149
Vuosina  1990- 2010 tehtiin tuskimus kassavaa käyttävällä alueella motoneuronisairaudesta ja neurolathyrismista Kongossa. 
PLoS Negl Trop Dis. 2012 Jul;6(7):e1759. Epub 2012 Jul 31.
KONZO on se tauti, jonka aiheuttaa riittämättömästi prosessoidun kassavan, Manihot esculenta, käyttö ruokana.

 NEUROLATHYRISMI taas johtuu Lathyrus sativus -hernelajin ( grass pea) pitkittyneestä ylikäytöstä. Molemmat ovat  erillisiä motoneuronia  vahingoittavia tauteja, jotka johtuvat ravinnosta, eikä infektiosta.
Taudit  aiheuttavat uhreilleen  jalkoihin  spastisen parapareesin. Tällaista esiintyy Afrikan keski- ja eteläosissa;  Etiopiassa  on konzoa, Intiassa neurolathyrismia.
Kyse on toksikonutritiivisestäprobleemista: yksitoikkoista tärkkelyspitoisen kassavajuuren syöntiä tai vahvaproteiinisen Lathyrus sativus- herneen  syöntiä perusruokana varsinkin kuivuuden, kadon ja nälänhädän aikana
Näissä molemmissa ravinnoissa on toksisia metaboliitteja (syanogeenisia glykosidejä kassavassa ja neuroexcitatorista aminohappoa beta- ODAP  Lathyrus-herneessä. Lisäksi seikkaan liittyy essentiellien orgaanista rikkiä antavien aminohappojen puute -  nehän voisivat suojata oksidatiiviselta stressiltä.
 Näitä tauteja ei vieläkään vaadita  ilmoitettaviksi  WHO:lle joten  sairastavien määrän voi vain arvioida. Näiden jaloistaan halvaantuvien suunnaton joukko on siis edelleen tieteen heitteillä. Tauteja voisi estää balansoidulla ravitsemuksella.

Siis
 • Cassava on gluteenitonta ravintoa. 
 • Samoin  viimeksi mainittu hrnelajikin. 
Ruotsalaiset valmistusohjeet:
 http://www.ewerman.se/product/359#Rotfrukter
Gluteenitonta on Sorghum bicolor, Kirjodurra

http://afrsweb.usda.gov/SP2UserFiles/Place/54300510/2010%20-%20Sorghum%20Proteins%20-%20The%20Concentration%20Isolation.pdf

Durra, kirjodurra laji  Sorghum bicolor on yksi maailman viidestä perusviljasta.
Vaikka durra on gluteeniton, asia ei ole mitenkään yksinkertainen. Durra on sulamattomassa muodossa ja vaatii käsittelyä, ennen kuin siitä saa  perusravintoa. Maailmansodan aikana durrasta  tehtiin Texasissa   tärkkelystä ja dextroosia- maissin ollessa vaikeampaa hankkia. Durra sopii eläinten ravinnoksi. Lie niillä  entsyymejä, joita ei ihmisellä ole.

Otan leikkeen tästä nettilähteestä.
 Lähde kuvaa sitä, miten tärkeää olisi saada durra  käyttökelpoiseen muotoon maailmanlaajuisessa mitassa  ja selvitetään ongelman laatu.

 Durran prolamiinit ovat nimeltään kafiriineja ja sillä on myös gluteliineja. mutta ne eivät ole vahingollisia keliakiassa tai gluteeniallergiassa. Peptidijaksoissa on kyllä proliineja PPP ja QQQ pätkiä sekä PQ, jopa QQQQPQ mutta  sekundäärirakenteet eivät muodosta gluteenia,  koska  muitten aminohappojen ja rakennekombinaatioitten  takia tulee sellaisia ominaisuuksia ( hyfrofobisia ym).
Ylärivissä on maissin prolamiini  zeiini.

Durrarakenteen lähempi tutkiminen  voisi selittää miksi ihminen ei sulata tuollaisia  jaksoja. Mitä entsyymiä ei ole? Durran jaksot  sopisi terveen  ihmisen  dipeptidaasi-oligopeptidaasi entsyymitesteihin, jossa ongelma ei ole keliakiavyyhdin tasoa.  Sitä paitsi mainitsen tässä että maissin tähkän kuorissa tai vihneissä on myös jotain,  mille voi allergisoitua.


Esitän kyllä epäilykseni tästä alla olevasta totuudesta: Minusta rakenne ei näytä "turvalliselta".

 • Durravilja ja sen proteiinit ovat keliakikolle  ja muille glutenisensitiivisille  yksilöille turvallisia
"Grain sorghum and its proteins are safe for celiacs and  other glutensensitive individuals.

 •  Kuitenkin  durran pääproteiinit kafiriinit ovat resistenttejä, ruoansulatusta  kestäviä. Niitä on myös vaikea uuttaa ja muokata teollisessa prosessissa ja elintarvikkeille sopivilla  kemikaaleilla, mikä rajoittaa   niiten käyttöä elintarvikkeena.Tässä katsauksessa kuvataan kafiriinin uuttamista ja durraproteiinien muokkausmetodeja, joilla  sekä durran   ravintoarvo että  funktionaalisuus paranisi ja  niitä voisi paremmin soveltaa elintarvikkeeksi. Kun  tutkijat ja teknologit  saavat avukseen tällaista lisätietoa, heillä on paremmat lähtökohdat  tunnistaa  mahdollisuudet  kohentaa durraproteiinien ravinnollista  ja funktionaalista merkitystä. 
" However, the main sorghum proteins, kafirins, are resistant to digestion. They are also difficult to extract and modify in an industrial-scale process and with food-compatible chemicals, thus limiting their use in foods. This review describes studies on kafirin extraction and methods for modifying sorghum proteins for improved nutrition and functionality, as well as food applications. Armed with this knowledge, scientists and technologists will be in a better position to identify opportunities that will further enhance the nutritional and functional value of sorghum proteins".
 •  Tutkijat sanovat yhteenvetona durran olevan keliakikoille ja gluteenisensitiivisille turvallisen ja sen proteiinien sulavuuden parantamisen  olevan erittäin tärkeä seikka.
To summarize this section, sorghum is safe for celiacs and individuals
with gluten sensitivities, and improving its protein digestibility
is of exceeding importance.

 • Mutta proteiinin parempi sulavuus ei lisäisi ainoastaan gluteiini-intoleranttien yksilöiden durran käyttöä elintarvikkeena alternatiivina  ravintolähteenä, vaan  tästä olisi apua  kaikille niille kehitysmaiten väestöille, joiden pääravintolähde on durra,   sillä silloin heidän proteiininsaantinsa voitaisiin maksimoida. 
 Better protein digestibility not only increases sorghum utilization in foods and offers glutenintolerant individuals an alternative nutritional source but also helps populations in developing nations, for which sorghum is a diet staple, to maximize protein intake.
 •  Vaikkakin proteiinin sulavuus on ensiarvoisin asia niin  parantunut proteiinin funktionaalisuus edelleen lisäisi sen elintarvikkeisiin  sovelluttamista. . Kun on  kehitetty ravitsemuksellisilta ja funktionaalisilta laatuominaisuuksiltaan parannettu   konsentroitu durralähde, avautuu  useampia reittejä  durran  hyödyntämiselle elintarvikkeena.  Niinpä tämä katsaus  esittää  durraproteiinien uuttamis- konsentroimismetodeja  ja kuvaa strategioita, joilla proteiinia voi modifioida.

And, although protein digestibility is the foremost concern, improved protein functionality´further expands its application in foods. Developing a concentrated source of sorghum proteins with enhanced nutritional and functional characteristics can open more doors for utilization of sorghum in foods. Consequently, this review next presents methods for extraction and concentration of sorghum proteins and describes strategies for protein modification.

(Isolation of Sorghum Proteins Wet-milling of sorghum Wet-milling is a physico-chemical separation of the components of grain, namely, germ, bran, fiber, starch, and protein. Corn is
the grain traditionally used for wet-milling but its shortage during)

 •  II Maailmansota aiheutti  durraviljan  hyödyntämisen alkuraaka-aineena  tärkkelyksen ja dextroosin  kaupalliseen tuotantoon.

World War II led to the utilization of sorghum grain as the starting raw material in the commercial production of starch and dextrose (Zipf and others 1950).

 For 22 y, sorghum was used in a commercial wet-milling facility in Corpus Christi, Tex., U.S.A. (Rooney and Serna-Saldivar 2000), but its use was later discontinued because of incomplete starch recovery, low oil yield, and high wax content in the grain (Yang and Seib 1995). Additionally, the economic competitiveness of using sorghum over corn was gone because the price of grain sorghum rose and almost paralleled that of corn. To date, there are no known commercial sorghum wetmilling operations in the United States. Munck (1995) describes an elaborate wet-milling process with 10 possible products (germ, crude oil, refined oil, fiber, protein, protein meal [referred to as sorghum gluten meal], wet starch, dry starch, dextrin, and glucose)
...

Uusista raja-arvoista gluteenille

Nya gränsvärden för glutenfritt

Uudet raja-arvot gluteenittomalle elintarvikkeelle

EU har tagit fram nya gränsvärden för glutenfria produkter. Beslutet i EU togs redan den 13 oktober 2008, men träder i kraft successivt under en treårsperiod och skall vara genomförd till 2012. EU:s beslut baseras på rekommendationer från Codex Alimentarius är ett globalt regelverk för livsmedel som är utarbetat inom ramen för FN. Syftet med Codex är att skydda konsumenternas hälsa och garantera redlighet i internationell handel med livsmedel. Livsmedelsverket (SLV) är Sveriges kontaktorgan för Codex och EU.

EU asetti  uudet raja-arvot  gluteenittomille tuotteille jo 10 lokakuuta 2008, mutta säädös  tuli asteittain voimaan kolmivuotisen ajanjakson aikana. Tähän vuoteen 2012 mennessä toteutuksen tulisi olla  tapahtunut.EU:n päätös pohjautuu elintarvikkeita koskeviin globaaleihin säädöksiin, Codex Alimentarius  ja sen suosituksiin YK:ssa. Codex on luotu suojaamaan kuluttajien terveyttä ja takaamaan elintarvikkeiden kansainvälisen kaupan laillisuutta . Codexin ja EU:n kontaktielimenä toimii  Ruotsissa SLV, Valtion Elintarvikevirasto.

Förändringarna för Sveriges del innebär att den gamla märkningen Naturligt glutenfri försvinner, men märkningen Glutenfri kommer att finnas kvar, men gränsvärdet som har varit 200 ppm* gluten sänks. Det nya gränsvärdet för glutenfri kommer att vara max 20 ppm. Den andra märkningsgraden enligt de nya reglerna är Mycket låg glutenhalt: max 100 ppm*. Nytt är också att vetestärkelse och havre får ingå i båda nya kategorier. 
*Ppm = parts per million = 1 mg/kg = 0,0001 %


Ruotsin  suhteen muutokset käsittävät vanhemman merkintätavan katomista ( Luonnostaan gluteenitonta, Naturligt glutenfri) ), mutta merkintä Gluteenivapaa, gluteeniton (Glutenfri) , säilyy, vain  raja-arvot tälle käsitteelle lasketaan. Aiemmin mainittiin gluteenivapaaksi alle 200 ppm gluteenia sisältävää. uutena raja-arvona on korkeintaan 20 ppm. On kyllä toinenkin merkintäaste " sisältää "hyvin vähän gluteenia", mutta tämänkin määrän tulee olla alle 100 ppm.
Uutta on että myös vehnätärkkelys ja kaura  saa kuulua molempiin kategorioihin"


KOMMENTTI:
Tämä tieto selvittää, miksi Suomessa aiotaan PUOLITTAA allergiat ja näihin lasketaan myös keliakiadieetit. Tällä tavalla altistetaan keliaakikot lain suojassa  allergeeneille, joita he ovat välttäneet jo kymmeniä vuosia. Voi tulla katastrofaalinen anafylaksia-aalto keliaakikkojen ja gluteiini-intoleraatikkojen joukossa ja elinikä joka on jo ehtinyt tasoittua muun väestön kesken, joilla on entsyymikapasiteetti tallella, kääntyy taas laskuun


On käsittämätöntä, että tieteen edistyessä havaitsemaan gluteenin  vaarat metabolisissa elimissä, reseptoriorgaaneissa ja hermostossa, käytännössä  syöstään kuitenkin keliakikot  syömään gluteenia  tuijottamalla nukkaan  ja puhumalla  vain suolinukasta.. Samalla suolinukkatietämys vähenee, koska muita diagnosointitapoja käytetään seurannassa. ja osittain toipuneet harvat  nukat makroskooppisesti  limbovat normaliteetin hyväksyttäviin alarajoihin.

Seurantaan ei sisällytetä elinvaurioita ( joita ei voida helposti  "nähdä endoskopialla" )  kuten keuhkokudoksen,   silmän, korvan hermoratojen, cortexin, munuaisglomeruluksen , maksasolun , lihassolujen, ihon  ym vaurioitten seuraamista.
 Kyseessähän on  perusolemukseltaan  selvittämätön  geneettisesti säätynyt entsymaattisen varustuksen vaje ja entsyymeistä, jotka osallistuvat koko  kehon proteiinien remodelling-prosessiin ja  varmistavat, että  nanoteknisesti havaittavissa yhteyksissä tarjoutuu yksinkertaisia aminohappoja eikä dipeptideja , superantigeenejä , etc reseptoreihin ja muihin aineenvaihdunnallisiin tapahtumiin
- EIKÄ vain makroskooppisesta  niin  ja näin  näyttävästä  suolinukasta ja sen immnologisesta   puolustuskyvystä  sulamattomia  dipeptidejä tripeptidejä ja oligopeptidejä vastaan.
(Geeniasia, mikä on keliakikoilla periytyvä, ei koske vain suoliston solujen  aluetta. Sama geeni on kaikissa soluissa- mutta vain   suolistossa  on toksisen sekvenssin tai struktuurin  kontakti kehon soluun jättisuurta luokkaa-  ihmiselämän tonnit  ruokamassat,  jotka kulkevat suoliston läpi elämän aikana- kun taas  gluteenimassa  vain pienessä määrin kohdistuu ihoon tai hengityspintaalan tai muihin limakalvoihin tai   gluteenista pilkkoutuneet oligopeptidit verivälitteisesti  minne vain kehossa.   

Kaikenlainen neuropatia alkaa murtaa  keliaakikkojen kehoa, kun heille aletaan syöttää jälleen vehnää ja kauraa kaikenlaisen valheverkon välityksellä. Stereokemialliset  asemat  luhistuvat , kudokset  haperoituvat, imusuonet särkyvät, keho turpoo, elektrokemialliset  tapahtumat  häiriytyvät, ihmiskudoksen kangas  repsahtaa kangaspuissa- turhaan  liian aikaisin.

Kolerassakin vain muutama vibrio tunnistuu puolustuksessa. Samoin  vähäinenkin gluteenimäärä tunnistuu puolustuksessa, se on virusrakenteista ja  sitä tunnistetaan tietysti  PAMP tapaan. helposti siitä tulee superantigeeniliima  tunnistusreseptoriin- arvelisin- , jos ei dieettiä pidetä.   

Konsumentit voivat joutua tuon "vehnämyllyn mafian" alaiseksi jos esim kauppa ottaa pois hyllyiltä todella gluteenittomat tuotteet ja  tarjoaa vain vehnätärkkelys- ja kauraseostuotteita.  Tämä tekee ihokeliakian, dermatomyosiitin, skleroderman, psoriasiksen, neurodegeneraatiot, ataksiat, huimaukset , migreenit jne    ym jälleen yleisemmäksi. 

NEUVOISIN  sensitiivisiä keliakikoita  vähentämään kaikkia viljaproteiinituotteita , syömään  enemmän  yksinkertaisia valkuaisaineita animaalisista lähteistä ja kohtuullisesti puriinipitoisia valkuaisia animaalisesta lähteestä, sekä vihanneksia, kalaa ja hedelmiä. Niissä olevat peptidiketjut  ovat helpommin pilkottavissa vähemmälläkin entsyymivarustuksella.
Lisäksi kannattaa pureksia ruoka hyvin, mikä auttaa  molekyylien pilkkomisessa . Kannattaa myös  havaita, jos on muitakin intoleransseja ja allergioita, ettei tule rasittaneeksi imusolujärjestelmäänsä turhaan. Kannattaa kirjoittaa muistiin kaikki allergeeninsa gluteenin lisäksi;  niissä voi olla loogisesti ottaen  samoja  dipeptidi tai oligopeptidirakenteita, joita omat entyymit eivät kykene katkaisemaan. Jokainen ravintoaine ei ole seulottu  noiden toksisten peptidien suhteen vieläkään. Durra on hyvä esimerkki  kyseenalaisista prolamiineista.

Etniset  viljat  puhtaina valmisteina eikä pohjoismaisina sekoitteina sopivat myös.
On kyse meidän, gluteenisensitiivisten ja keliaakikkojen omasta tulevaisuudesta. Ei pidä uskoa  noita  puimureita, jotka  katkaisevat kansaa, sen sijaan että vaihtaisivat luonnostaan gluteenittomiin viljalaatuviljelyihin tai  vaihtaisivat yleisen kansanleivän gluteenipitoisuuden  hieman miedommaksi, mistä olisi yleistä hyötyä. 

Tilanteen vaikenemisen jälkeen pitää siirtyä enemmän perunaan perushiilihydraattina.
SIIS tilanne vaikeni.
 Jonot akuutteihin klinikoihin tulevat kasvamaan. Keliakia yleistyy ja diabetes sen myötä, sillä siinä on  liika glutamiinihappo toksinen.  Gluteeni on  excitatorisen glutamiinihapon suurin lähde.

Kunpa kauppojen haltiat ymmärtäisivät,  että jokin  tavallinen ruoka voi vaikuttaa ostajalle kuin muovipalalta,  ruoansulatuksen kannalta.  Runsaan entsyymivarustuksen omaava voi nähdä saman ravinnon herkkuna, mutta vähäentsyymiselle asia ei ole niin ja hyvin sensitiiviselle pelkkä elintarvikkeen katseleminen voi aiheuttaa  hengityksen salpaantumisen, jos  se aiemmin on aiheuttanut  vaikeita  reaktioita.  On hyvä,  että keliaakikon ruoka tarjotaan eri hyllyillä kuin pölyiset vehnäjauhopussit. Pitäisi olla selvä  merkintä kaurasta, sehän on  gluteenipitoinen ja sen prolamiinit ja gluteliinit aiheuttavat jotain keliakiatyyppiä, varsinkin ihokeliakiaa.
 " Gluteeniton vehnätärkkelys" - sanontakin jo  on pelkkä piina gluteenisensitiiviselle.
...

söndag 7 oktober 2012

Entsyymin puute

Ihmisrakenteissa on  20 aminohappoa. Ravinnossa on myös näitä aminohappoja. Ihmisrakenteen aminohappojen kombinaatioitten käsittelyyn ihmiskeholla täytyy olla entsyymit,  jolla jokainen aminohappodipeptidikin voidaan erottaa ja kaikki sekundääri ja tertiäärirakenteet purkaa  reaaliajassa, kun keho  uudistaa kudoksiaan.  Mutta ravinto tuo sellaisia kombinaatioita, mitä ei ole ihmiskeholle alun alkaen tarjottu, joten  niitä varten  ei varsinaisesti ole ollut  samankaltaista tarvetta entsyymeistä kuin kehon välttämättömät  remodellingtarpeet. Ravinnon laatu  on voinut säädellä tiettyjä entsyymejä kehittymään ja tiettyjä sammumaan.
  Jos ravinto on aika samanrakenteista kuin ihmiskudos, siis animaalista,  luulisi ruan sulamisen olevan  joittenkin kudostyyppien suhteen helppoa, mutta ihminenhän  syö myös kasviksia ym sekaravintoa, jonka rakenne poikkeaa  ihmisen peptidirakenteista ja ihmisen aminohappokombinaatioista- eri puolilla maapalloa kasvisten osuus ravinnosta on erilainen, kuten animaalisperäisen ruoan osuuskin, joten entsymaattinen varustuskin voi olla eri puolilla maailmaa erilainen.

 Jos ravinnon proteiinikobinaatiot ovat tehdyt hyvin monimutkaiseksi kuten tekniikan kehittyessä näin  tuhansien vuosien aikana,  voi tulla tilanne, että ihmisen entsyymeissä ei ole   sellaisia   modernin  tekniikan tekemien  kehovieraita oligo- ja dipeptidikombinaatiopakkauksia  nopeasti purkavia entsymaattisia kykyjä.
 Ns keliakia on - tai saattaa olla - vain  teknisesti tehty tauti - mielestäni.

Täytynee  purkaa ruokapeptidit vastaamaan ihmisen kehon  ruoansulatuksen  digestiivisiä kapasiteetteja, ennen kuin aletaan keksiä muita keinoja everestin glasiäärin huipulle kulkemiseen- voitaisiin kulkea  tasamaatakin. Miksi ponnistella sellaista, mistä ei kuitenkaan mitään tule.  miksei  istuteta metsää Maahan,  vaan koetetaan saada Marsiin salaattitarha tai Kuuhun  terveyskylpylä.

Tietysti voi olla  geneettistä heikentymää joittenkin dipeptidaasien suhteen.  20 aminohappoa voivat tehdä  kombinaatioita, joihin tarvitaan 400 dipeptidaasia purkamaan niitä.  Miten voidaan saada selville  miten ihmisellä nuo 400 dipeptidaasifunktiota toimii.  Ja sitten oligopeptidaasit- ne ovat asia sinänsä.


Dipeptides containing all 20 common amino acids in the amino and carboxyl positions were trimethylsilylated under a variety of conditions. The dipeptides (about 200 of the possible 400) were synthesized by conventional means or derived from polypeptides digested with dipeptidyl aminopeptidase. Derivatives were prepared in high yield by reaction with N,O-bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide in acetonitrile. Reaction products were identified by mass spectrometry. Numerous stationary phases and supports were compared in the gas chromatographic analysis of the derivatives. Best results were obtained with a 0.2 X 60 cm column packed with Chromosorb 750 coated with a 1% solution of OV-1. All Me3Si dipeptides except those containing arginine eluted in less than 30 min when the column was temperature programmed from 100 to 280 degrees C. The typical mass spectrum of trimethylsilylated dipeptides contains two significant ions used for identification: the ion derived from the amino terminal residue by beta cleavage of the central CH-CO bond and the molecular ion minus a methyl group. Other useful ions also have been noted. A sufficient variety of samples have been examined to establish predictable fragmentations which should allow the identification of all 400 possible dipeptides.
Keywords: dipeptide; trimethylsilylate; derivative; ion; mass spectrometry; mass; spectrometry; dipeptide contain; separation; amino; dipeptidyl aminopeptidase; sequence; chromatography; aminopeptidase; column;

Sivumennen sanoen keliaakikolle on hyvä omata tarkat silmä(lasi)t.

Suomen matkalla tuli altistusta  denaturoitumattomalle vehnälle ( sen pölylle),  käsittelemättömille hasselpähkinöille ( kun söin niitä)  ja vehnää sisältävälle kakunpalalle -  ilmeinen sekaannus gluteenittoman samannäköisen kakunpalan kanssa  -  ja yllätys yllätys muiden tyypillisten  vanhojen  gastrointestinaalisten ja munuais-verenpainereaktioitten lisäksi  tulikin  nyt myös kurkunturvotus, silmien kutina ja keuhkojen astmareaktio muutamissa tunneissa.  Oireet vaimenivat  antihistamiinikuurilla. Samaan aikaan piffasi allergiavalmiuttani viikon ajan  hyttysten puremat ja yksi ampiaisenpisto, joka sekin aiheutti kämmenenkokoisen paukaman.

Alan epäillä että hasselpähkinän kuoressakin on jokin samantapainen allergeenipätkä kuin  gluteenissa. Olisi kiinnostavaa tietää mikä pätkä siinä sitten on.
Tässähän sitä tietoa on:
 http://www.food-allergens.de/symposium-3-1/hazelnut/hazelnut-allergens.htm
pääallergeeni hasselpähkinästä ei kuitenkaan rakenteeltaan ole mitenkään prolamiininen tai gluteliininen, vaikka yksittäinen pp ja pq esiintyykin.

ORIGIN   
    1 mgvfcyedea tsvipparlf ksfvldadnl ipkvapqhft saenlegngg pgtikkitfa
    61 egnefkymkh kveeidhanf kycysiiegg plghtlekis yeikmaaaph gggsilkits
   121 kyhtkgnasi neeeikagke kaaglfkave ayllahpday c

Ja  nyt kun tulin Ruotsiin kuvittelin olevani taas stabiileilla vanhoilla dieettiraiteilla, mutta eikö vain: En löytänyt tavallista GFD mysliäni kaupasta ja näin että hyllyyn oli tullut uusi laatu joka mainosti olevansa gluteeniton, mutta  tekstissä lopuksi mainittiin että  se  voi sisältää gluteenia ja pähkinää.  Havaitsin vasta liian myöhään, että siinä oli myös kaurakuitua ja pähkinää  joukossa.  Huononäköisempi  keliaakikko ei olisi koskaan havainnut näitä mainintoja  hyvin pienikirjaimisesta  himmeästä tekstistä. Minäkin luin tekstin pariin otteeseen, enkä huomannut kaupassa tekstiä "havrefiber" ja "voi sisältää gluteenia ja pähkinää" . Luin kolmannen kerran  kotona vasta kun tuli se reaktio, ääni käheytyi, kurkku alkoi turvota.

Joten taas ehti  samantapainen kurkunturpoama kuin juuri viikko sitten. Päivän  tabletti on jälleen antihistamiini. Sitä on otettava vielä 12 tunnin päästä ja ehkä  vielä 24 tunnin päästä, ettei tule se astma uudestaan päälle, joka  viikko sitten kuitenkin laukesi muutamissa tunneissa.

Ja pitää vain ojentautua uudestaan lukemaan tarkemmin kaikkia elintarvikepaketteja. ja pysyttelemään vanhoissa monikymmenvuotisesti  luotettavissa tavaramerkeissä, joita onneksi on.

tisdag 4 september 2012

Kuvia omista gluteenittomista ruoistani

Olen ylittänyt tämän blogin  suhteen kuvien lisäämismahdollisuuteni, joten asetan linkkejä toiseen blogiini.
http://leabright.wordpress.com/2012/09/02/about-glutenfree-food-waffles/

 http://leabright.wordpress.com/2012/08/31/about-glutenfree-food-lunch-soup/

 http://leabright.files.wordpress.com/2012/08/2012-08-303.jpg

 http://leabright.files.wordpress.com/2012/08/2012-08-301.jpg

 http://leabright.files.wordpress.com/2012/08/2012-08-3021.jpg

 http://leabright.files.wordpress.com/2012/03/2012-03-05.jpg

http://leabright.wordpress.com/2011/11/07/own-glutenfree-cacaobutter/ 


http://leabright.files.wordpress.com/2011/11/dsc00265.jpg

Astrosyytti ja glutamiinihapon kuljetus neuroniin.Säätely

J Neurosci. 1997 Feb 1;17(3):932-40. Neuronal regulation of glutamate transporter subtype expression in astrocytes.
Swanson RA, Liu J, Miller JW, Rothstein JD, Farrell K, Stein BA, Longuemare MC.
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8994048

 Jo  vuonna  1997 tiedettiin tällaisia asioita:
Tässä kerrotaan koe-eläimen etuaivoista saatuja tietoja.  natriumjonista riippuvia korkea-affiniteettisiä  glutamiinihapon kuljettajia on tunnistettu  etuaivostat  ja niitä nimetään seuraavasti
GLT-1
LAST
EAAC1.
Jos astrosyytti ei ollut  erikoistunut, siinä oli vain GLAST tyyppistä kuljettajaa.
Jos astrosyytti ja neuroni  kasvoivat toistensa vuorovaikutuksessa, se ilmensi sekä GLAST että GLT_1  glutamiinihapon kuljettajia.
Neuroni ilmensi vain tyypin ä EAAC1 kuljettajaa.
Jokunen mikroglia ilmensi kuljettajaa GLT-1.
Kuljettajamolekyylien malli oli sitä monimutkaisempi, mitä koordinoidummin astrosyytti ja neuroni  esiintyivät.
.
Free full text
Päivitystä 2012-09-04. Tämä artikkeli kuuluu MuistiMemory sarjaan, koska se käsitelee  muistin  hermonvälittäjäaminohappoa Glu ja sen säätöä. Vain tilapäisesti tässä Gluteeniblogissa. 

Glutamiinihapon kuljetuksen säädöstä neuroniin

Astrosyytit säätävät ylös neuronin EAAC1 glutamiinihapon koljettajaproteiinin. Astrosyytin ja neuronin täytyy olla ko-ordinaatiossa  jotta tämä toiminta onnistuu. Kolesteroli tehostaa glutamiinin neuroniin sisäänoton aktiivisuutta. Gliasoluperäinen kolesteroli säätelee glutamiinin kuljetuksen aktiivisuutta.
J Neurochem. 2004 Mar;88(6):1521-32. Glial soluble factors regulate the activity and expression of the neuronal glutamate transporter EAAC1: implication of cholesterol.

 Päivitystä - Tämä  artikkelisarja kuuluu MuistiMemory blogiin ja on tässä väliaikaisesti..4.9. 2012

Glutamaatin otto gliasoluun GLT-1 kuljettajaproteiinilla

TIETOJA GLUTAMAATIN KULJETTAJAPROTEIINEISTA AIVOSSA

 GLT-1,  EAAT2
Gliasolutyyppinen glutamaattiaminohapon pääasiallisin  kuljettajaproteiini ottaa glutamiinihappoa gliasoluun ja neuronin antama stimulus  edistää  sen toimintaa. 

LÄHDE: 1. Nakajima K, Yamamoto S, Kohsaka S, Kurihara T. Neuronal stimulation leading to upregulation of glutamate transporter-1 (GLT-1) in rat microglia in vitro. Neurosci Lett. 2008 Mar 26
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18406522

Glutamaattierginen synapsi ja glutamaatin solunulkoinen säätö

Neurochem Int. 2008 Jun;52(7):1373-82. Epub 2008 Mar 2. Plasma membrane expression of the neuronal glutamate transporter EAAC1 is regulated by glial factors: evidence for different regulatory pathways associated with neuronal maturation.

Abstract

At the glutamatergic synapse
the neurotransmitter is removed from the synaptic cleft by high affinity amino acid transporters located on neurons (EAAC1) and astrocytes (GLAST and GLT1),
and a coordinated action of these cells is necessary in order to regulate glutamate extracellular concentration.

Glutamaattiergisessä neuronisynapsissa hermonvälittäjäaineena toimiva (EAA) excitatorinen aminohappo molekyyli erkanee synaptisesta raosta korkea-affiniteettisellä aminohapon kuljettajaproteiinilla. Niitä sijaitsee neuroneissa ja silloin ne ovat nimeltään EAAC1.
 Jos niitä on astrosyyteissä , niitten nimi on GLAST ja GLT-1. Solujen keskeinen koordinoitu toiminta on tarpeen, jotta glutamaatin (Glu) extrasellulaarinen pitoisuus saadaan säätymään tarpeeksi matalaksi. (Glutamaatti voi olla toksinen ja sillä on normaalisti hyvin tarkka säätö!) .

Tässä työssä tutkijat tarkastelivat neuroniviljelmää käsittelemällä sitä glialiukoisella tekijällä ja havaitsevat asian korreloivan EAAC1 ja GLAST proteiinien uudelleen järjestäytymiseen solukalvossa ja sitten tutkijat analysoivat, mikä vaikutus tähän säätelyyn on kalvon kolesterolipitoisuuden vähenemisellä.

( Tämä glutamaatin tarkempi jahnaus kuuluu MuistiMemory blogin aihepiiriin ja on tässä väliaikaisesti 4.9. 2012 

Codex alimentarius 2012

http://www.codexalimentarius.org/circular-letters/cl-2012/en/

onsdag 22 augusti 2012

Gluteenittoman dieetin merkityksestä

Mitä diabetekseen tulee, nykyään käsitetään ongelman ytimessä olevan polttoainemolekyylin GLUKOOSIN  soluihin saaminen. Mutta suolisolulla on tärkeä polttoaine L-Glutamaatti. Sen saaminen suolisolun käyttöön  on  tutkimuskohde ja kerron tässä eräästä artikkelista.  Gluteeni antaa  hyvin paljon glutamiinia (Q) ja glutamaattia (E ) sadaan taas helposti glutamiinista, ja viljaproteiini onkin  sen takia tietysti hyvin suuri suolisolun energialähde, mutta jos jostain syystä glutamaattia ei saada käsiteltyä gluteenista  irti, nämä vahvat polttoainepätkät muodostuvat intensiivisen valkosoluhyökkäyksen ja  immuunivasteen hyökkäyksen kohteiksi entsyymikapasiteetin petettyä.  Koska tiedetään että gluteenittomassa ruoassa glutamiinit(Q) (ovat erillisiä eikä isoja polyglutamiinipakkauksia (QQQQ), on järkevää noudattaa tarkkaa gluteenitonta dieettiä, kunnes asiaa voidaan jollain tavalla  käsitellä  tulevaisuudessa ehkä muutenkin, esim  kehittämällä kykyä pilkkoa esiin glutamiini  gluteenista  tarvittavan varhain ja ehkä jopa mahassa tapahtuva  aminohappojen hajoaminen tulee enemmän fokukseen, eikä vain  enterosyytin  tapahtumat. Vopi olla tärkeää, että glutamaatti on erillisenä saatavilla jo mahalaukussa. Siis gluteenittomasta dieetistä voi olla hyötyä muillekin kuin niille, joille se on aivan välttämätön.

Tästä lähteestä löytyy  tutkimuksia, joita on tehty käyttämällä koe-eläintä.  Suomennan joskus toiste.

 http://ajpgi.physiology.org/content/287/2/G385.abstract

 Glutamate is a main constituent of dietary protein and is also consumed in many prepared foods as an additive in the form of monosodium glutamate. Evidence from human and animal studies indicates that glutamate is a major oxidative fuel for the gut and that dietary glutamate is extensively metabolized in first pass by the intestine. Glutamate also is an important precursor for bioactive molecules, including glutathione, and functions as a key neurotransmitter. The dominant role of glutamate as an oxidative fuel may have therapeutic potential for improving function of the infant gut, which exhibits a high rate of epithelial cell turnover. Our recent studies in infant pigs show that when glutamate is fed at higher (4-fold) than normal dietary quantities, most glutamate molecules are either oxidized or metabolized by the mucosa into other nonessential amino acids. Glutamate is not considered to be a dietary essential, but recent studies suggest that the level of glutamate in the diet can affect the oxidation of some essential amino acids, namely leucine. Given that substantial oxidation of leucine occurs in the gut, ongoing studies are investigating whether dietary glutamate affects the oxidation of leucine in the intestinal epithelial cells. Our studies also suggest that at high dietary intakes, free glutamate may be absorbed by the stomach as well as the small intestine, thus implicating the gastric mucosa in the metabolism of dietary glutamate. Glutamate is a key excitatory amino acid, and metabolism and neural sensing of dietary glutamate in the developing gastric mucosa, which is poorly developed in premature infants, may play a functional role in gastric emptying. These and other recent reports raise the question as to the metabolic role of glutamate in gastric function. The physiologic significance of glutamate as an oxidative fuel and its potential role in gastric function during infancy are discussed.


lördag 21 juli 2012

Keliakialiitto

Suomessa on muodostunut keliakialiitto, joka pitää myös internetteitse hyvää huolta  nuoren sukupolven tiedonsaannista.
http://www.keliakialiitto.fi/liitto/etusivu/

Uusi keliakiakonferenssi tulossa

News

Better Life for Coeliacs 2012


A European Coeliac Disease Conference organised by the Finnish Coeliac Society, University of Tampere’s Coeliac Disease Study Group/Professor Markku Mäki together with AOECS, Association of European Coeliac Societies brings Patients’ Organizations, Academia and Industry under the same Roof in Helsinki 6-9, September. AOECS 26th General Assembly, International Coeliac Disease Scientific Conference and Exhibition take place at this Unique Event at Hilton Kalastajatorppa by the Baltic Sea.

Read more in the Event's brochure:
[pdf]Better Life for Coeliacs 2012, 2151 kb, Better Life for Coeliacs 2012, Päivitetty: 30.03.2012

More Information and Registration

Keskiaikaista jälleen

Lääkärikunnasta osa lääkäreistä on nähnyt suurta vaivaa saada kartoitettua keliakian esiintymistä ja  diagnosoimattomien tapausten saamista  hoidon piiriin ja aloittamaan gluteeniton ravinto. Luonnollisesti saman tien lisääntyy ruoka-aineintoleranttien ja allergikkojen lukumäärä, kun diagnosointi edistyy. Taannoin mainittiin Ruotsin Lääkärilehdessä, että Ruotsissakin keliakia on lisääntymään päin ja kansasta 3% on näitä gluteeni-intolerantikoita. Tämä merkitsee  9- 10 miljoonaisessa kansassa tuntuvaa lukua, neljännesmiljoonaa henkilöä. Tällöin keliakiadieetin noudattamisen mahdollisuudenkin  pitää olla  helpompaa ja  tavallisempaa kautta maan.. Tästä normaalisuuntauksesta huolimatta  töksäytti Suomen sanomalehdistön eräs lehti otsikon: Allergiadieettejä tullaan lähitulevaisuudessa puolittamaan. Artikkeliin liittyi valokuva, jossa koulukeittiön emäntä tekee gluteenitonta ruokaa!

Näyttää siltä, että gluteenittoman dieetin valmistaminen on tavallista  viljaa käyttäville kokeille ja keittäjille  rasittavaa ja sen takia  vaivan vältössä  aletaan keksiä  kiertoteitä , mikä kuitenkin  koituisi allergikkojen ja intolerantikkojen vahingoksi ja keliakian suhteenhan ajan mittaan hengenvaaraksi.

Olen itse tavannut Suomessa niin suurta tietämättömyyttä keliakian piirteistä , gluteenista ja dieetin  merkityksestä, että ihmettelen, miksei  yleissivistämiseen panosteta enemmän  aikaa aivan koulutasossa ja yleisessä mediassa. Varhainen tietämyksen avartaminen profylaktisesti vähentää ylirasittumista. Ylirasitetut hermostuneet hoitajat ja potilaitten ruokkijat, kouluruokien tekijät ja stressattu keittiöväki ovat helposti  välinpitämättömiä sellaisista detaljeista kuin gluteenipitoisuus ravinnossa. Sitä paitsi  suomalaiselle tavallinen indolentti suhtautuminen ravintoon on vahva perinne: Suomessahan ei arvosteta esim.  minkäänlaista uskontoon perustuvaa  ravinnon seulontaa, esim  veren välttämistä. Seemiläismaailman karttamaa possua  käytetään milteinpä pääasiallisimpana lihavalmisteena. Verestä tehdään sen seitsemän sortin  ravintoa.
Vanhan Testamentin kieltämät ravinnot ovat  suomalaisia traditionaalisia herkkuja. jopa Uusi Testamentti tulkitaan suomalaisen ravintoindolenssin mukaan kaiken sallivaksi, vaikka 2000 vuotta sitten Israelissa ei tullut kenellekään mieleen että olisi aika jolloin vielä pidetään verta ruokana. Ruoka sanottiin puhtaaksi oli se mistä eläinlaadusta tahansa peräisin, mutta verta ei silloin edes pidetty ihmisruokana. Veressä on sielu. Vain petoeläimet syövät  lihaa verineen. Nooan päivistä asti seemiläiset noudattavat tätä katsontatapaa. Islamilaiset jopa erittäin tarkasti, tosin he ovat ottaneet itselleen paljon lisäsääntöjä.

Suomen ns. kotimaiset viljat ovat miltei kaikki gluteenipitoisia ja luonnostaan gluteenittomia viljoja sanotaan etnisiksi ravinnoiksi.

Näitten traditionaalisten indolenssien lisäksi on  lääketieteellistä indolenssia: Osia  ruoka-intoleransseista ei edes seulota Suomessa, vaikka Euroopan useimmissa maissa   seulotaan näitä tarkasti. Suomessa siis katoaa diagnosoimattomuuteen  ihmisiä, joilla  olisi pitkä normaali elämä mahdollinen kun oma ruokavalio olisi tarjolla, tosin  kyse ei ole kovin yleisistä seulontataudeista.
.  Ja sitten on sellaista indolenssia, mikä on kyllä aivan Valvira-asioita. Hoitaja, joka on vastuussa keliaakikon dieetistä,  ei välitä noudattaa  potilaalle määrättyä tai kuuluvaa dieettiä, koska hänestä itsestään tuntuu vaikealta olla syömättä vehnää ja muuta kotimaista viljaa .Olen sairaalatöitten aikana omin korvin kuullut henkilökunnassa sanottavan, että eliminaatiodieetin antaminen olisi  potilaan kiusaamista ja kiduttamista.

 KUINKA gluteeniton dieetti voisi olla keliaakikon kiusaamista, koska gluteenipitoinen dieetti aiheuttaa hänelle pitkäaikaisia vatsankivistyksiä, heikotusreaktioita ja kaikenlaista neuromuskulaarista vaivaa ja väsymystä sekä kudosten heikkenemistä useine seuraamuksineen?

Jos tuollainen  allergiadieettien pitämisen ies on emännille ja keittiöväelle ja hoitajille  niin suuri rasitus, että allerginen ja intolerantti väestö joutuu kärsimään turhaa sairastamista , niin  eikö asiasta kannata  jo etukäteen antaa hälytyssignaalia. Väärällä ravinnolla eliminoidaan ihmisiä kansanjoukosta.

On jo valitettavaa sekin, että osa keliaakikoista tultuaan jo diagnostisoiduksi,  ei kuitenkaan itse ole täysin motivoitunut dieettinsä pitämiseen. Joko he ovat vielä liian deprivoituneita vaivoistaan, liian väsyneitä ja toivottomia tai informaatio on ollut liian  epäselvää. Tämä keliaakikkoväestölle usein tyypillinen  masentuneisuus  ja komplianssin puute kerrottuna hoitohenkilökunnan  komplianssin puutteella ja yleisellä tietämättömyydellä   lohkaisee kansasta  ihmisiä ennenaikaisesti.

Tässä mainitsen  erityisesti keliakian ja ravintoaineintoleranssin lehtiartikkelin kuvan hälyttämänä.
 Mutta  mitä kaikkia muita eliminoivia allergiadieettejä  sitten aiotaan "puolittaa" kansasta lähiaikoina, siitä en vielä tiedä tarkemmin. Niissähän on kyse  usein IgE välitteisistä allergioista, joten  kouluväen ja muitten instituutioruokaa nauttivien allergisten reaktioitten määrä voi siis  jälleen olla kasvamassa ja järkyttämässä  koulujen ja instituutioiden  tavallisia päiväjärjestyksiä.

Logiikka on  yhtäläistä kun Sairasvakuutuskassa "puolittaa" sairasvakuutuksia ja  kirjoittaa terveeksi ihmisiä. Jos paperilla tehdään tuollainen puolitus, ei ihmiset siitä vain ole terveitä ja katoa sairaskassan niskoista.  He voivat tietysti kadota insituutioitten listoilta koska deprivoituvat ja  elinikä lyhenee sosioekonomisista syistä.

Ei voi sanoa että tämä hienon yhteiskunnan outo kovasydämisyys on Syyrian sisällissotaa pahempi asia, se on vain hienostuneempi tapa eliminoida väestöä.
Elämme aikaa, jossa ihmiset ja kansat alkavat tulla liian kärsimättömiksi ihmisiä - itseä- kohtaan. Ihmiskunta ajautuu jonkinlaiseen sopulivuoteen ja kohti suuria massatuhoja, hiljaista eutanasiaa, vanhusten iän lyhentämistä- sen lisäksi että  toisesta päästä rajoitetaan syntyvyyttä...
Merkit ovat samansuuntaisia monesta eri seikasta.
Päivitys 22 elokuuta 2012söndag 11 mars 2012

Munuaissairauden lopputilan riski keliaakikolla

Lopputilan riski on aika myöhäinen riski. Keliaakikolla on munuaissairauden lopputilanriskejä.
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21813475

Gut. 2012 Jan;61(1):64-8. Epub 2011 Aug 3. Increased risk of end-stage renal disease in individuals with coeliac disease.

The prevalence of end-stage renal disease (ESRD) is increasing worldwide. Although increased levels of coeliac disease (CD) autoantibodies are often seen in renal disease, the importance of biopsy-verified CD for the risk of future ESRD is unclear. The aim of this study was therefore to investigate the risk of future ESRD in individuals with CD.
This was a population-based prospective cohort study. 29,050 individuals with CD (Marsh III) were identified through small-intestinal biopsy reports obtained between July 1969 and February 2008 in Sweden's 28 pathology departments. ESRD was defined as the need for renal dialysis or renal transplant in accordance with the international classification of disease and procedure codes in Swedish patient registers. Using Cox regression, the risk of ESRD in individuals with CD compared with age- and sex-matched reference individuals was estimated.
During follow-up, 90 individuals with CD developed ESRD (expected count 31). This corresponded to a HR for ESRD of 2.87 (95% CI 2.22 to 3.71, p<0.001). Adjusting for diabetes mellitus had only a marginal effect on the risk estimate (HR 2.52, 95% CI 1.92 to 3.31). Excluding individuals with any urinary/renal disorder before study entry, the HR for ESRD in CD was 2.47 (95% CI 1.80 to 3.40). When restricting the outcome measure to ESRD confirmed by independent data from the Swedish Renal Registry (SRR), the risk estimate increased to 3.20 (95% CI 2.39 to 4.28).

CONCLUSION: This study indicates that individuals with biopsy-verified CD suffer increased risk of subsequent ESRD.

Päivitys 4.9.2012 Tämä artikkeli pitäisi suomentaa . 

IgA nefropatia

Epäilen gluteeniyliherkkyyden olevan yksi syy IgA nefropatiaan ja epästabiiliin verenpaineeseen.

Lähde:

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?lng=EN&data_id=276&MISSING%20CONTENT=Celiachia&search=Disease_Search_Simple&title=Celiachia


Summary

Celiac disease (CD) is a chronic intestinal disorder caused by intolerance to gluten. It is characterized by immune-mediated enteropathy, associated with maldigestion and malabsorption of most nutrients and vitamins. Prevalence of clinically overt CD varies from 1/270 in Finland to 1/5,000 in North America. CD is typically diagnosed in early childhood around two years of age. The main symptoms are: stomach pain, gas and bloating, diarrhea, weight loss, anemia, edema, bone or joint pain. Latent CD may be found around 40 years of age. Since CD can be asymptomatic, most subjects are not diagnosed or may present with atypical symptoms. Patients with atypical CD present with extraintestinal symptoms like immunoglobulin A (IgA)-nephropathy, hemosiderosis of the lungs and a variety of neurological disorders. Furthermore, severe inflammation of the small intestine can be present with no gastrointestinal symptoms; antibodies and typical small intestinal changes can be found. The exact cause of celiac disease is unknown but it is thought to be primarily immune-mediated (tissue-transglutaminase autoantigen); the disease is often inherited. The disease is associated with HLA-DQ2/DQ8 genes. However, 20% of the healthy population carry these genes. Therefore, no genetic test which could identify celiac disease-causing genes is currently available. In predisposed patients, the ingestion of gluten-containing food such as wheat and rye induces a flat jejunal mucosa with infiltration of lymphocytes. Early diagnosis is desirable since many symptoms can resolve after initiation of a gluten-free diet, and since CD causes growth retardation in untreated children as well as atypical symptoms such as infertility or neurological symptoms. Diagnosis requires endoscopy with jejunal biopsy. Identification of tissue-transglutaminase antibodies is important to confirm the diagnosis and rule out diseases which can mimic celiac disease. Differential diagnosis includes: collagenous colitis,Whipple's disease, Crohn's disease of the small intestine, autoimmune enteropathy, graft versushost disease (see these terms), tropical sprue, viral enteritis, giardiasis, AIDS, small intestinal lymphoma, carbohydrate intolerance, cow's milk intolerance, and radiation damage. There is no need for genetic screening since CD can be treated by a specific diet. Management consists in lifelong withdrawal of dietary gluten, which leads to significant clinical and histological improvement. However, complete normalization of histology can take years. Patients usually enjoy a good quality of life and have a normal life expectancy.

Expert reviewer(s)

 • Pr Wolfgang F. CASPARY
 • Dr Wolfgang HOLTMEIER