Leta i den här bloggen

måndag 8 oktober 2012

Gluteenitonta on Sorghum bicolor, Kirjodurra

http://afrsweb.usda.gov/SP2UserFiles/Place/54300510/2010%20-%20Sorghum%20Proteins%20-%20The%20Concentration%20Isolation.pdf

Durra, kirjodurra laji  Sorghum bicolor on yksi maailman viidestä perusviljasta.
Vaikka durra on gluteeniton, asia ei ole mitenkään yksinkertainen. Durra on sulamattomassa muodossa ja vaatii käsittelyä, ennen kuin siitä saa  perusravintoa. Maailmansodan aikana durrasta  tehtiin Texasissa   tärkkelystä ja dextroosia- maissin ollessa vaikeampaa hankkia. Durra sopii eläinten ravinnoksi. Lie niillä  entsyymejä, joita ei ihmisellä ole.

Otan leikkeen tästä nettilähteestä.
 Lähde kuvaa sitä, miten tärkeää olisi saada durra  käyttökelpoiseen muotoon maailmanlaajuisessa mitassa  ja selvitetään ongelman laatu.

 Durran prolamiinit ovat nimeltään kafiriineja ja sillä on myös gluteliineja. mutta ne eivät ole vahingollisia keliakiassa tai gluteeniallergiassa. Peptidijaksoissa on kyllä proliineja PPP ja QQQ pätkiä sekä PQ, jopa QQQQPQ mutta  sekundäärirakenteet eivät muodosta gluteenia,  koska  muitten aminohappojen ja rakennekombinaatioitten  takia tulee sellaisia ominaisuuksia ( hyfrofobisia ym).
Ylärivissä on maissin prolamiini  zeiini.

Durrarakenteen lähempi tutkiminen  voisi selittää miksi ihminen ei sulata tuollaisia  jaksoja. Mitä entsyymiä ei ole? Durran jaksot  sopisi terveen  ihmisen  dipeptidaasi-oligopeptidaasi entsyymitesteihin, jossa ongelma ei ole keliakiavyyhdin tasoa.  Sitä paitsi mainitsen tässä että maissin tähkän kuorissa tai vihneissä on myös jotain,  mille voi allergisoitua.


Esitän kyllä epäilykseni tästä alla olevasta totuudesta: Minusta rakenne ei näytä "turvalliselta".

  • Durravilja ja sen proteiinit ovat keliakikolle  ja muille glutenisensitiivisille  yksilöille turvallisia
"Grain sorghum and its proteins are safe for celiacs and  other glutensensitive individuals.

  •  Kuitenkin  durran pääproteiinit kafiriinit ovat resistenttejä, ruoansulatusta  kestäviä. Niitä on myös vaikea uuttaa ja muokata teollisessa prosessissa ja elintarvikkeille sopivilla  kemikaaleilla, mikä rajoittaa   niiten käyttöä elintarvikkeena.Tässä katsauksessa kuvataan kafiriinin uuttamista ja durraproteiinien muokkausmetodeja, joilla  sekä durran   ravintoarvo että  funktionaalisuus paranisi ja  niitä voisi paremmin soveltaa elintarvikkeeksi. Kun  tutkijat ja teknologit  saavat avukseen tällaista lisätietoa, heillä on paremmat lähtökohdat  tunnistaa  mahdollisuudet  kohentaa durraproteiinien ravinnollista  ja funktionaalista merkitystä. 
" However, the main sorghum proteins, kafirins, are resistant to digestion. They are also difficult to extract and modify in an industrial-scale process and with food-compatible chemicals, thus limiting their use in foods. This review describes studies on kafirin extraction and methods for modifying sorghum proteins for improved nutrition and functionality, as well as food applications. Armed with this knowledge, scientists and technologists will be in a better position to identify opportunities that will further enhance the nutritional and functional value of sorghum proteins".
  •  Tutkijat sanovat yhteenvetona durran olevan keliakikoille ja gluteenisensitiivisille turvallisen ja sen proteiinien sulavuuden parantamisen  olevan erittäin tärkeä seikka.
To summarize this section, sorghum is safe for celiacs and individuals
with gluten sensitivities, and improving its protein digestibility
is of exceeding importance.

  • Mutta proteiinin parempi sulavuus ei lisäisi ainoastaan gluteiini-intoleranttien yksilöiden durran käyttöä elintarvikkeena alternatiivina  ravintolähteenä, vaan  tästä olisi apua  kaikille niille kehitysmaiten väestöille, joiden pääravintolähde on durra,   sillä silloin heidän proteiininsaantinsa voitaisiin maksimoida. 
 Better protein digestibility not only increases sorghum utilization in foods and offers glutenintolerant individuals an alternative nutritional source but also helps populations in developing nations, for which sorghum is a diet staple, to maximize protein intake.
  •  Vaikkakin proteiinin sulavuus on ensiarvoisin asia niin  parantunut proteiinin funktionaalisuus edelleen lisäisi sen elintarvikkeisiin  sovelluttamista. . Kun on  kehitetty ravitsemuksellisilta ja funktionaalisilta laatuominaisuuksiltaan parannettu   konsentroitu durralähde, avautuu  useampia reittejä  durran  hyödyntämiselle elintarvikkeena.  Niinpä tämä katsaus  esittää  durraproteiinien uuttamis- konsentroimismetodeja  ja kuvaa strategioita, joilla proteiinia voi modifioida.

And, although protein digestibility is the foremost concern, improved protein functionality´further expands its application in foods. Developing a concentrated source of sorghum proteins with enhanced nutritional and functional characteristics can open more doors for utilization of sorghum in foods. Consequently, this review next presents methods for extraction and concentration of sorghum proteins and describes strategies for protein modification.

(Isolation of Sorghum Proteins Wet-milling of sorghum Wet-milling is a physico-chemical separation of the components of grain, namely, germ, bran, fiber, starch, and protein. Corn is
the grain traditionally used for wet-milling but its shortage during)

  •  II Maailmansota aiheutti  durraviljan  hyödyntämisen alkuraaka-aineena  tärkkelyksen ja dextroosin  kaupalliseen tuotantoon.

World War II led to the utilization of sorghum grain as the starting raw material in the commercial production of starch and dextrose (Zipf and others 1950).

 For 22 y, sorghum was used in a commercial wet-milling facility in Corpus Christi, Tex., U.S.A. (Rooney and Serna-Saldivar 2000), but its use was later discontinued because of incomplete starch recovery, low oil yield, and high wax content in the grain (Yang and Seib 1995). Additionally, the economic competitiveness of using sorghum over corn was gone because the price of grain sorghum rose and almost paralleled that of corn. To date, there are no known commercial sorghum wetmilling operations in the United States. Munck (1995) describes an elaborate wet-milling process with 10 possible products (germ, crude oil, refined oil, fiber, protein, protein meal [referred to as sorghum gluten meal], wet starch, dry starch, dextrin, and glucose)
...

Inga kommentarer: