Leta i den här bloggen

tisdag 11 juli 2017

Mitä kansanvalistaja Wikipedia näistä polykombiproteiineista kertoo

 Englanninkielestä selviää seuraavaa valoa:
PRC2 , polykombinen repressiivinen kompleksi  on toinen polykombisen ryhmän proteiiniluokista 1 ja 2 .Tämän rymän toinen komponenti on PRC1, polykombinen repressiivinen kompleksi 1.

Mitä tällaiset proteiinit tekevät?

Tämä kompleksi PRC2 omaa  histonimetyylitransferaasin kyvyt ja se pystyy trimetyloimaan H3- histonia  aminohappoon lysiini, joka on  peptidiketjun jäjestyksesä numero 27.  eli lyhennyksenä on tuotetta H3K27me3 ( histoni 3, lysiini numero 27, metyyliryhmiä 3). Tällainen molekyylirakenne ilmoittaa, että kromatiini on  transkriptionaalisesti hiljaisessa vaiheessa ( siitä siis ei kopioida koodeja sillä hetkellä: eli "Kopiokonetta  printteriä ei käytetä").

 PRC2  tarvitaan  genomisen kohdealueensa   hiljentamisen alkuunpanemiseen, mutta PRC1 taas vaaditaan stabiloimaan tämä  hiljaisuustila.  Tämä järjestelmä on  solujen erilaistumisen jälkeen hiljennetyn alueen  solumuistin  perusta.
  •  PRC2 is required for initial targeting of genomic region (PRC Response Elements or PRE) to be silenced, while PRC1 is required for stabilizing this silencing and underlies cellular memory of silenced region after cellular differentiation.
 PRC1 myöskin monoubikitinisoi  Histonia H2A sen lysiinin numero 119. ( Tästä on merkkinä molekyyliä H2AK119Ub1) .
  •  PRC1 also mono-ubiquitinates histone H2A on lysine 119 (H2AK119Ub1). 
 Näitä proteiineja tarvitaan kromatiinin pitkäaikaiseen epigeneettiseen hiljentämsieen. ja niillä on tärkeää osuutta kantasolun erikoistumisessa ja varahisesa alkiokehityksessä. PRC2 ilmenee kaikissa monisoluisissa organismeissa.
 Hiiren PRC2 omaa neljä alayksikköä: Suz12 ( zinc finger) , Eed, Ezh1 tai Ezh2 (SET domeeni jolla on histonimetyylitransderaasin aktiivisuutta ) ja RbAp48 (histonia sitova domeeni).
https://en.wikipedia.org/wiki/SUZ12
 PRC2 omaa myös osaa X-kromosomin hiljentämisessä, kantasolulinjan ylläpidossa. On myö shavaittu poikkeavaa PRC2 iolmenem istä syövässä.
  • PRC2 has a role in X chromosome inactivation, in maintenance of stem cell fate, and in imprinting. Aberrant expression of PRC2 has been observed in cancer.[1][2]
Evolutionaalisti tämä geeni on konservoitunut ja sitä löytyy imettäväisissä, hyönteisissä  ja kasveissa
 

Inga kommentarer: