Leta i den här bloggen

tisdag 2 december 2008

Tammikuinen celiakiakonferenssi: Epätavallisesta lastentaudista kansanterveysongelmaksi

Keliakiaryhmän kokoontuminen 27. tammikuuta 2009 Tukholmassa
Ilmoittautumiset www.blf.net
Celiaki-från en ovanlig barnsjukdom till ett folkhälsoproblem.

Mitä aiheita kokouksessa käsitellään. Ohjelma(ruotsiksi)
Varför får man celiaki? (Moderator. Lotta Högberg)
Gudjonsdottir Audur.Genetik-vad vet vi idag?
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15076637
Hernell Olle. Smittar celiaki?
http://www.springerlink.com/content/t2p4h06u617706j4/
Tjellström Bo. Tarmflorans betydelse.
http://www.celiaki.se/forskning/forskningsfonden/forskningsprojekt-som-fatt-stod/
Hollen Elisabeth. Betydelsen av Tight junctions.
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:22691
(anti-aveniinivasta-aineet )
Mearin Luisa. Prevention of celiac disease: dream or reality?
http://www.preventceliacdisease.com/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=110

Celiaki i den kliniska vardagen ( Moderator Lars Browaldh).
Dahlbom Ingrid. Serologiska markörer- vad används när?
Webb Lotta et Sandström olof. Värdering av biopsin- inte så lätt.
Carlsson Annelie et Svensson Johan. Ska barnen testas för andra autoimmuna sjukdomar?
Janson Anette. Nya gränsvärden för glutenfria produkter.
Ludvigsson Jonas. Komplikationer vid celiaki.
Sjöberg Klas. Vad händer på sikt?

Celiaki i Sverige idag ( Moderator Anneli Ivarsson)

Nationella Celiakiregistret
Olsson Cevcilia. Risken för celiaki varierar regionalt.
Ivarsson Anneli et Walther Susanne. Organisation och framtida möjligheter.

TEDDY-studien
Agardh Daniel. Varför drabbas så många svenska barn av celiaki?

ETICS-studien
Myleus Anna. Screening av 12 –åringar för celiaki.
Rosen Anna. Hur känns det att få celiaki via screening?
Norström Frederik. Hälsoekonomisk utvärdering av celiakiscreening.

Diskussion.
Ivarsson Anneli.

Inga kommentarer: