Leta i den här bloggen

torsdag 14 januari 2010

Fibrosoiva alveoliitti yleensä

LÄHDE:
Verbeken EK, Cauberghs M, Lauweryns JM, Van de Woestijne KP.Structure and function in fibrosing alveolitis. J Appl Physiol. 1994 Feb;76(2):731-42. Pathologische Ontleedkunde I, U.Z. St. Rafaël, Leuven, Belgium.

Keuhkotilavuudet, maksimaalinen respiratorinen tilavuus ja virtaukset , elastisuustekijä ja impedanssit keuhkopuuston eri tasoilta ja kudosimpedanssi mitattiin tässä työssä 13 ihmiskeuhkosta, joissa oli todettu yleinen fibrosoituminen.

Lung volumes, maximal expiratory volume and flows, elastic recoil pressure, and impedances at various levels of the bronchial tree, as well as tissue impedance, were measured in 13 human lungs that demonstrated generalized fibrosis at autopsy.

Preparaattien fiksaation jälkeen määriteltiin keskimääräinen ilmatilan sisämitta (jänne, Lma), poikkileikkausmitta (Lmw) alveolaarisesta seinämästä ja kalvoisten bronkiolien sisädiametri (d) ja tiheys (n/cm2) morfometrisin tekniikoin.

After fixation, mean internal chord of air spaces (Lma), transsection length of the alveolar walls (Lmw), and internal diameter (d) and density of membraneous bronchioles (n/cm2) were determined in the same lungs by use of morphometric techniques.

Sitten verrattiin funktionaalisia ja rakenteellisia mittaustuloksia ja niitä verrattiin 10 keuhkoterveen henkilön vastaaviin mittoihin.

The results of functional and structural measurements were correlated and compared with measurements obtained similarly in 10 normal lungs.

Tutkimus osoittiettä fibrosoivalle alveoliitille tyypilliset funktionaaliset muutokset voivat johtua parenkymaalisen kudoksen osittaisesta korvautumisesta fibroottisella kudoksella ja samalla vielä funktionaalisten yksiköitten mekaanisten ominaisuuksien modifioitumisista.

This study shows that the functional alterations typical for fibrosing alveolitis can be attributed to the replacement of part of the parenchyma by fibrous tissue and to modifications of the mechanical properties of still-functional units.'

Keuhkoja luonnehti rakenteellisesti Lmw ja d lisääntymä, sekä kolmessa keuhkossa Lma lisääntymä ja n/cm23 vähenemä. Toiminnallisesti nämä keuhkot osoittivat sellaista funktiomallia, jossa oli sekä fibroosin että emfyseeman piirteitä.

The lungs were characterized structurally by an increase of Lmw and d. In addition, in three lungs, an increase of Lma and a decrease of n/cm2 were observed. Functionally, these lungs demonstrated a pattern compatible with a mixture of fibrosis and emphysema.

Kommentti:
 Onkohan kukaan tehnyt  keuhkotilavuuksista tutkimusta keliakialapsilla verrattuna terveisiin ikätovereihin esim kouluajalta? Esim PEF mittauksin.
Nimittäin tietysti keliakikkolapsilla PEF on pienempi.
2012-09-04

Inga kommentarer: