Leta i den här bloggen

torsdag 14 januari 2010

Keliakia ja keuhkot

Am J Clin Pathol. 2003 Feb;119(2):279-89.
HAKUALUE:
Keuhkokomplianssi keliakiassa, jossa on autoimmuunisia komplikaatioita.
( Huom kyse keliakiasta, jossa noudatetaan gluteenivapaata dieettiä jokseenkin tiukasti)
Pohdittaa keliakian luonne alveolitasossa? Kylmävaikutuksessa? Rintakehän elastisuudessa komplianssissa?

LÖYTÖJÄ 6

Magro CM, Morrison C, Pope-Harman A, Rothrauff SK, Ross P Jr
 Direct and indirect immunofluorescence as a diagnostic adjunct in the interpretation of nonneoplastic medical lung disease. Department of Pathology, Ohio State University Medical Center, Columbus, USA.
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12580000

(1) 57 potilaasta saatu avoin keuhkobiopsiamateriaali inkuboitiin fluoresoivan komplementin ja immunoglobuliiniantiseerumin kanssa. Neonataali keuhko substraattina tehtiin eräs epäsuora immunofluoresloiva mittaus.
(2) Suorat immuunifluoresoivat mallit voitiin luokitella intra-alveolaarisiin septaalisiin kapillaarisiin sakkautumiin, suurten suonten seinämiin lokalisoituviin, alveolien basaalimembraaniin lokalisoituviin tai pauci-immuuneihin, lähinnä ei immunologisiin systeemisiin vaskuliittimalleihin.
(3) Mitä tulee septaaliseen kapillaariseen malliin, endoteeliaalista seinämänkirjavoitumista nähtiin sklerodermassa, sekamuotoisessa sidekudostautissa, anti-Ro-assosioituneessa LE:ssä dermatomyosiitissä, humoraalisessa allograftin hyljintä reaktiossa ja potilailla joilla oli isoloitu keuhkofibroosi, joissa oli todettu autoantibodeja , myös antifosfolipidivasta-aineita.
(4) Samantapaista endoteliaalisen seinämän värjäytymistä nähtiin näissä tapauksissa epäsuorissa menetelmissä.
(5) Granulaarista muraalista septaalista kapillaarisakkaumaa nähtiin edellämainituissa järjestelyissä reumatoidifaktoripositiivisen nivelreuman yhteydessä, tyypin II kryofibrinogenemiassa ja sekamuotoisessa kryoglobulinemiassa , ja joissain tapauksissa valomikroskooppisesti niitä vastasi neutrofiilinen kapillariitti.
(6) Isoloitu vaskulaarinen IgA korreloi rnivelreumaan, korreloiden IgA-spesifisiin anti-endoteliaalisoluvasta-aineisiin, keliakiatautiin liittyvään pulmonaariseen hemorrhagiaan, Schönlein-Henoch-purppuraan ja IgA-antifosfolipidivasta-aineisiin. Alveolaariseinämän sakkoja nähtiin taudissa joka kohdistuu glomerulaarien basaalimembraaniin.

Isolated vascular IgA corresponded with rheumatoid arthritis corresponding to IgA-specific antiendothelial cell antibodies, celiac disease-associated pulmonary hemorrhage, Schönlein-Henoch purpura and with IgA antiphospholipid antibodies. Alveolar wall deposition was seen with anti-glomerular basement membrane disease.

14/01/2010 13:40
Päivitys 4.9. 2012

Inga kommentarer: