Leta i den här bloggen

onsdag 26 november 2008

Keliakikon riskit ravinnon gluteenista Olea Ole´nin väitöskirjan mukaan

KELIAKIA uutta

http://diss.kib.ki.se/2008/978-91-7409-139-7/
VÄITÖSKIRJA: Olén, Ola Complications and associated conditions of celiac disease (CD)
12.9.2008. ISBN: 978-91-7409-139-7

VÄITÖSKIRJATYÖN TARKOITUS on ollut tutkia  keliakian  mahdollisia komplikaatioita ja tautiin liittyviä tiloja, jotta saataisiin enemmän valoa taudin aiheuttamaan rasitteeseen ja jotta voitaisiin tunnistaa ne henkilöt, joilla on keliakiataudin riski, jolloin CD seulontaa tulee harkita. Tutkijaryhmä mittasi myös keliakiadieetin tehoa lymfoomariskissä.
TAUSTAA, MENETELMÄT JA TULOKSET
Lymfooma on keliakian huomioonotettava komplikaatio. Väitöskirjassa käytettiin ruotsalaisen väestöön perustuvia rekistereitä.
  •  Virtsatie-infektioja keliakia
Tutkittiin myös virtsatieinfektioitten riskiä keliakiassa ja tässä verrattiin ruotsalaisten sairaaloiden tietoja brittiläiseen rekisteriin. Katsottiin 829 naispuolisen keliakiapotilaan virtsatieinfektioiden riski ajalta, kun keliakiadiagnoosi oli jo tehty sekä 895 raskaana olevalta keliaakikkonaiselta, joiden keliakia oli diagnosoitu virtsatieinfektion jälkeen. Tuloksia vertailtiin 1.7 miljoonasta naisesta saatuihin tuloksiin . Tässä kontrollijoukossa ei ollut keliakiadiagnoosia. Todettiin kohtalaisesti kohonut virtsatieinfektioiden riski niillä naisilla, joilla oli diagnosoimaton keliakia . Niillä, joiden keliakia oli diagnosoitu, ei ollut kohonnutta riskia virtsatieinfektioista.
  • ITP ja keliakia
Immuunin trombosytopenisen purppuran (ITP) riskin mittaaminen keliakiassa ja vice versa käytettiin ruotsalaista rekisteriä, josta tunnistettiin 14 347 keliaakikkoa vuosilta (1964-2003) ja vertailtiin 69 967 kontrolliin. Todettiin, että keliaakikot olivat kohonneessa riskissä kaikkien ITP tyyppisten tautien ja kroonisen ITP taudin suhteen. Oli myös positiivinen korrelaatio keliakian ja diagnoosia edeltäneitten eri tyyppisten ITP-muotojen tai kroonisen ITP-muodon kesken.
  •  Sepsis ja keliakia
Keliakiasta johtuvan sepsiksen riskin tutkimiseksi käytettiin ruotsalaista rekisteriä 15 325:stä henkilöstä, jolla oli diagnosoitu keliakia 1964-2003 ajanjaksona. Kontrolliryhmä oli 75 249 henkilöä väestöstä yleensä. Tutkimus osoitti keliaakikoilla olevan hieman kohonnut sepsisriski ja lähinnä pneumokokkisepsis oli se tulehduslaji, missä riski oli korkeimmillaan.
  • BMI ja keliakia
Selviteltäessä BMI:n ( kehonpainoindeksin) ja keliakian suhdetta, identifioitiin kaikki diagnosoidut ja diagnosoimattomat keliaakikot Ruotsista  BMI:n mittaushetkeltä. 800 000 naisen ja 8 000 miehen joukossa havaittiin, että alipaino liittyi diagnosoimattomaan keliakiaan (-nämä saivat sitten myöhemmin keliakiadiagnoosin) . Mutta samalla havaittiin, että moni yksilö, jolla oli diagnosoimaton keliakia, oli ylipainoinen.( 9.2% naisista, 14.3 % miehistä).
  • Komplianssi ja keliakia 
Tutkimuksen viimeisesssä osassa mitattiin keliaakikoilla suhdetta dieetinpitämisen tarkkuudessa, komplianssissa, ja lymfooman riskissä . Rekistereitä verrattiin syöpärekistereihin ja täten havaittiin 59 tapausta, jossa oli keliakia ja maligni lymfooma.
  • Lymfoomariski ja keliakia
Sitten case control design- tutkimukseeen otettiin 137 keliaakikkoa, joilla ei ollut lymfoomaa, muodostettiin vertaispareja ja tehtiin sokkotutkimuksena seurantaa. Nyt saatiin selville, että kehno komplianssi dieetin pidossa nosti huomattavasti B-solulymfooma riskiä ja suoliston ulkopuolisen lymfooman riskiä. kun taas T-solulymfoomissa ja suolistolymfoomissa ei ollut riskin nousua.

Suomennosta abstraktista 30.9.2008 10:06 L Bright
Päivitys 4.9. 2012 
Päivity 13.9. 2014 

Inga kommentarer: