Leta i den här bloggen

måndag 29 augusti 2016

Dietistityö 2015 gluteenista

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/39651/4/gupea_2077_39651_4.pdf
Dietistikurssin 15. p.työ netistä:


Sahlgrenska Akademin
vidd Göteborgs universitet
Avdelningen för invärtesmedicin och klinisk nutrition
 
Sammanfattning
Titel:Debuten av gluten– Har tidpunkt för glutenintroduktion någon betydelse för risken att utveckla celiaki hos högriskbarn?
 
Författare: Sandra Hagwall Frohm och Maria Ingmar
Handledare: Frode Slinde
Examinator: Mette Axelsen
Linje:Dietistprogrammet, 180/240 hp
Typ av arbete:Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hp
Datum:
2015-05-26

Inga kommentarer: